May loc khong khi
  Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mô hình
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thủy văn biển
Dự báo sóng
Nước dâng do bão
Thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 25°C
Hải Phòng 20°C
Nha Trang 27°C
Pleiku 20°C
Sơn La 13°C
T.P Hồ Chí Minh 25°C
Hà Nội 20°C
Vinh 20°C
Cập nhật lúc: :4h - 04/12/2016

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Văn phòng
1.Chức năng
Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thông tin tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ
1.Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, cải cách hành chính.
2. Soạn thảo văn bản chỉ đạo và thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm để các đơn vị trực thuộc thực hiện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm.
3. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
4. Quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Trung tâm.
5. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tin học hóa quản lý hành chính theo các quy định hiện hành.
6. Xây dựng qui chế, nội qui làm việc của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
7. Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Trung tâm.
8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Trung tâm.
9. Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai của Trung tâm.
10.Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Trung tâm.
11.Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hợp đồng dịch vụ theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
12.Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Văn phòng theo quy định.
13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng
- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Văn phòng.
- Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Tổ chức Văn phòng: Văn phòng gồm 02 tổ, Tổ hành chính - Quản trị và Tổ Bảo vệ.

                              + Chánh Văn phòng: Ông Lương Như Nguyên

                              Tel: 04.38244918; 0902183919

                              Email: Lnnguyen@nchmf.gov.vn

                              + Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoà

                              Tel: 04.38244916; 0987317060

                              Email: nguyenthinguyethoa@gmail.com

4. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Số 4, Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-38244918; 84-4-38244916.
Fax: 84-4-39336083.
Email:vanphong@nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Địa chỉ: 4 - Đặng Thái Thân - Hà Nội
Điện thoại: 04-8244916
E-mail: vanphong@nchmf.gov.vn
Hôm nay 237603
Toàn bộ 246539939